Formuláře

Modul je nástroj pro tvorbu formulářů. Na základě požadavků (názvy položek a určení povinných údajů) systém vytvoří interaktivní formulář sloužící pro komunikaci s návštěvníky webových stránek. Výsledek jee odeslán e-mailem předem definovanému adresátovi.

Modul Formuláře

Obr.: Modul Formuláře - vytvoření nového formuláře v administraci

© AiVision, s.r.o., www.aivision.cz, www.ai-shop.cz, www.aipublisher.cz