Fulltextové vyhledávání

Modul umožňuje fulltextové vyhledávání ve webových stránkách případně článcích. Je možné nadefinovat, v kterých sekcích, resp. rubrikách se má vyhledávat.

Modul Fulltextové vyhledávání

Obr.: Modul Fulltextové vyhledávání - příklad panelu fulltextového vyhledávání


© AiVision, s.r.o., www.aivision.cz, www.ai-shop.cz, www.aipublisher.cz