Jazykové verze

Modul umožňuje založit do systému více jazykových verzí prezentace. Množství není omezeno. Je možné vkládat i např. azbuku a další znaky.


© AiVision, s.r.o., www.aivision.cz, www.ai-shop.cz, www.aipublisher.cz