Kniha návštěv

Modul Kniha návštěv umožňuje zaznamenávat a zobrazovat komentáře návštěvníků. Komentář návštěvníka se zobrazí až po Vašem schválení.


© AiVision, s.r.o., www.aivision.cz, www.ai-shop.cz, www.aipublisher.cz