Mapa stránek

Modul mapa stránek automaticky vytvoří hierarchicky seřazený seznam všech stránek Vašeho webu. Velice tak usnadní orientaci návštěvníků.

Modul Mapa stránek

Obr.: Modul Mapa stránek - příklad


© AiVision, s.r.o., www.aivision.cz, www.ai-shop.cz, www.aipublisher.cz