Novinky

Modul umožňuje zobrazovat novinky - ty bývají většinou zobrazovány na titulní stránce. Kromě krátkého textu novinky může být zadán dlouhý text, který bude zobrazen po kliknutí na odkaz "více". Dlouhý text novinky je zadáván prostřednictvím HTML editoru, tzn. může být opatřen obrázky, odkazy apod.

Modul Navigátor

Obr.: Modul Novinky - příklad, anotace novinky


© AiVision, s.r.o., www.aivision.cz, www.ai-shop.cz, www.aipublisher.cz