Počítadlo

Modul Počítadlo zobrazuje informaci o počtu návštěv. Tento údaj je nejčasněji umístěn na titulní stránce prezentace.

Modul Počítadlo

Obr.: Modul Počítadlo - příklad počítadla ve veřejné části

© AiVision, s.r.o., www.aivision.cz, www.ai-shop.cz, www.aipublisher.cz