Uživatelé a práva

Modul umožňující definovat uživatele systému a jejich práva k jednotlivým částem a akcím AiPublisheru. Díky tomuto nástroji je možné vytvářet skupiny uživatelů a definovat, že určití uživatelé mají např. právo pracovat s články, jiní uživatelé mají právo pracovat s určitou sekcí struktury apod.
Je možné i nastavit, že některé skupiny uživatelů nemají přístup k různým částem Vašeho webu.


© AiVision, s.r.o., www.aivision.cz, www.ai-shop.cz, www.aipublisher.cz